Demokrati og talerør for de unge

På seneste Børne-, Fritid- og Kulturvalgs møde besluttede vi at gå videre med en procesplan, der skal munde ud i etableringen af et Ungeråd i Dragør Kommune. Et brændende ønske de unge længe har haft, hvilket vi Konservative naturligvis kan se det fornuftige i. Dels lærer de unge om demokrati, og de kan være med til at forme og få indflydelse på deres lokalsamfund.

Det er vigtigt, at vi bakker op om de unge og giver dem muligheden for at udfolde sig. Vi Konservative vil gerne stille rådhuset og KB-salen til rådighed, således de unge har nogle rigtige rammer, der kan styrke processen, initiativet og lyst til at deltage. Det er vigtigt, at de unge får konkrete erfaringer med at træffe beslutninger samtidig med, at de har respekt for hinandens forskelligheder.

På de unges præmisser

Skal Ungerådet blive en succes, er det essentielt, at Ungerådet bliver opstartet på de unges præmisser. Ungdomsskolen vil i den kommende tid tage en dialog med de unge, der har udtrykt interesse for at side i Ungerådet. Det er de unge, der skal være drivkraften – men vi konservative medlemmer af BFKU står gerne til rådighed for sparring og inspiration, hvis dette ønskes fra de unge.

Hvad kan et Ungeråd lave?

I flere andre kommuner har man i flere år haft Ungeråd. Ungerådene i de andre kommuner arbejder blandt andet med at sikre bedre indeklimaet i skoler, trivsel og mistrivsel, klima, sundhed og fritidstilbud.

Det er vores håb, at Dragørs unge vil gribe denne mulighed for at være med til præge lokalsamfundet. Til gengæld lover vi at være lydhøre overfor de unges idéer og ønsker – og vi ser frem til samarbejdet.

Trine Søe