Bådforsikring og forårsklargøring

Så er det for alvor blevet forår, og skæringsdato for, hvornår din båd er fuld forsikringsdækket er netop krydset. De fleste lystbådeforsikringer dækker i perioden 1. april til 15. november på vand, og i resten af perioden er din båd forsikret på land. Det er dog muligt at tegne helårsforsikringer, hvis din båd er i vandet hele året.

Har du endnu ikke fået din båd i vandet, bør du dog gennemgå din båd inden søsætningen. Nogle skader dækker forsikringen nemlig ikke, og så kan det blive dyrt for dig.

Så er det for alvor blevet forår, og skæringsdato for, hvornår din båd er fuld forsikringsdækket er netop krydset. De fleste lystbådeforsikringer dækker i perioden 1. april til 15. november på vand, og i resten af perioden er din båd forsikret på land. Det er dog muligt at tegne helårsforsikringer, hvis din båd er i vandet hele året.

Har du endnu ikke fået din båd i vandet, bør du dog gennemgå din båd inden søsætningen. Nogle skader dækker forsikringen nemlig ikke, og så kan det blive dyrt for dig.

Trine har talt med Pantaenius om de typiske forårsskader ved søsætningen. De fleste og typiske skader sker ved montering af masten på sejlbåde. Den altoverskyggende fejl er, at mastekranen bliver fjernet, før masten er helt færdigmonteret. En anden typisk og meget almindelig fejl er, at bådejeren glemmer at sætte låsering i splitterne, der holder masten.

En masteskade er ikke helt billig, og kan med lethed løbe op i omkring 50.000 kroner. Vær grundig når du tegner forsikring. Michael Møller fra Pantaenius oplyser, at oftest dækker de fleste forsikringer kun en vis procentdel af bådens værdi, når der sker skader på sejl og rig, hvor Pantaenius dækker fuldt ud. Derudover bør du se på selvrisikoen, når du tegner bådforsikring.

Men det bedste råd er at gennemgå din båd hvert forår, da forsikringen normalt ikke dækker skader, der opstår på baggrund af manglende eller dårlig vedligeholdelse. Det vil sige, at det er dit ansvar at riggen på din båd er monteret korrekt, og at stålwirerne til masten ikke er nedslidte eller flosset. En nedslidt eller flosset wire kan betyde brud på wiren under den store belastning, der forekommer, når du sejler for sejl. Tjek alle wirer på båden ved at stryge en hånd med en klud nedover wiren, du vil kunne mærke flosser/strittere. Det er det første tegn på, at din wire snart bør skiftes. Oftest splittes wiren ved tryksplejsningerne, og ikke midt på wiren, som man vil første indtagelse ville tro. Hvis du er i tvivl om et fald eller en wire er defekt, så er det bedre at udskifte med nye end at sætte sin lid til, at det nok holder.

Andre gode råd:

  • Du skal ligeledes huske at tjekke dine søventiler før båden søsættes – sidder de korrekte, så vandet kan løbe ud af båden, men ikke ind.

  • Gennemgå motorinstallationen – reparerer og udskift defekte dele, så du kan manøvrer korrekt, når båden kommer i vandet.

  • Vær som bådejer til stede, når båden skal søsættes. Du har mulighed for at se og tjekke, at kranføreren udfører arbejdet forsvarligt – herunder at han har sat remmene korrekt omkring båden, så den ikke tipper under transport eller søsætning.

 

Held og lykke med søsætningen.