Børnepasning i Dragør

”Der er på området besluttet omprioriteringer forbundet med etablering af ensartede åbningstider i institutionerne samt øget forældrebetaling til dagtilbudsområdet”, står der ordret i VAOT budgetforlig for det kommende år.

Forringelser på børnepasningsområdet vil gøre Dragør Kommune mindre attraktiv for børnefamilier. Det vil gøre det svære at få enderne til at mødes, når morgen SFOen eller børnehaven først åbner klokken 07.00. Mange forældre vil være udfordret i forhold til at kunne møde til tiden på jobbet.

Børnefamilier bidrager med et flot skattegrundlag til kommunekassen. Men skal vi kunne fastholde vores børnefamilier og tiltrække nye borgere, må vi prioritere anderledes.

Der er allerede gennemført store besparelser på området gennem de sidste 4 år, og det har konsekvenser. Flere forældre oplever det som stressende, når man ikke kan få plads til tiden eller den ønskede institution. At forringe åbningstider og tilmed lægge op til takststigninger er ikke en god strategi i mine øjne. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt.

Vi konservative ønsker at skabe de bedste rammer for børnefamilierne. At brug af lukkedage minimeres, så forældre ikke skal stresse over pasning, når arbejdet skal passes. At normering i Dragørs institutioner er god, således både børn og personale trives.

Taksterne skal holdes i ro.

Trine Søe