En holdbar kystsikring i Dragør

Jeg oplevede stormfloden i januar 2017, hvor borgerne i Dragør var bange for, om digerne holdt. Der var ikke mange cm at give af dengang. Det er almen interesse, at digerne kan holde havvandet ude, således at beboelsesområder og kommunens installationer ikke oversvømmes. I Dragør kommune er der tale om, at der skal kystsikres i alt 13 km – fra Sydvestpynten til Nordstranden. Der skal sikres mod en 100 års hændelse, og man opererer med en tidshorisont på cirka 100 år!

Fælles ansvar

Ligesom det er et fælles kommunalt ansvar, at vi kan køre på veje, cykelstier og med busser i kommunen. Så er det også i alles interesse, at kommunens landarealer, kloakker, el-skabe, internet/tv-skabe m.m. ikke oversvømmes af havvand. Derfor er det alle borgere i kommunen, der skal bidrage til kystsikring.

Respekt for det nuværende miljø

Der er dejligt langs vores kyster og det skal der blive ved med at være. Mange borgere benytter i dag stierne, badebroerne og de naturskønne omgivelser – og det skal de også kunne gøre i fremtiden. Der skal være taget højde for dette, når man planlægger kystsikring. Eksempelvis skal man stadig kunne benytte Nordstrands Bugten til at ro i kajak, surfe eller sejle m.m.

Lyt til borgerne

Det nuværende dige på Nordstranden er privat anlagt. Det er smukt og i samspil med naturen. Jeg synes i høj grad, at man skal lytte til borgerne i dette område. Det er da yderst vigtigt, at dem, der skal leve med kystsikringen bliver hørt – at vi får den bedst mulige løsning.

Det er heller ikke sikkert, at man bør vælge den samme løsning til kystsikring af hele den 13 km lange strækning. Det vigtigste er, at man som politiker er lyttende og forstående overfor borgernes ønsker.

Derfor vil jeg arbejde for, at man lytter til Nordstrandens og Sydvestpyntens beboere, når man beslutter, hvad løsningen til kystsikring skal være.

Trine Søe