Godt nytår!

Godt nytår. Ved et årsskifte er der drømme og håb for, at det kommende år vil bringe lykke, gode stunder og minder. De seneste år har budt på nedlukninger, restriktioner og stor usikkerhed for fremtiden grundet Corona. Jeg håber virkelig, at vi snart kan få vores normale hverdag igen – særligt går mine tanker til skolebørnene, som betaler en stor pris ved alle restriktionerne. Min datter på 7 år, som går i 1. klasse på Nordstrandskolen, kender ikke til et skoleliv uden Corona! Det er virkelig trist, når man tænker på det.

Personligt ser jeg frem til et spændende år, hvor jeg for første gang skal varetage mit hverv som kommunalbestyrelsesmedlem i Dragør Kommune. Der skal lyde en stor tak til alle de borgere, der har valgt at stemme konservativt ved kommunalvalget tilbage i november 2021. Det er en tillid, som I har givet os, som vi vil varetage med ydmyghed og beslutsomhed. Der skal fokus tilbage på kommunens kerneområder, skabes en sund økonomi og ikke bruges penge og tid på projekter, som borgernes ikke ønsker.

Vi har en harmonisk konservativ gruppe i kommunalbestyrelsen og kan glæde os over, at Dragør igen har en konservativ borgmester i form af Kenneth Gøtterup. Den konservative gruppe på rådhuset er forskellige i aldre og baggrund. Vi kommer med mange forskellige kompetencer, som vi kan bruge aktivt til at føre en fornuftig konservativ politik. Internt kan vi sagtens have forskellige tilgange til problemstillingerne, men vi respekterer hinanden og når i fællesskab frem til den rigtige løsning, der gerne skulle gøre Dragør til et endnu dejligere sted at bo.

Jeg ser ligeledes frem til et godt samarbejde med de øvrige politiske partier i kommunalbestyrelsen.

Det gode familieliv

Højst på min prioriteringsliste efter valget var at få en plads i Børne-, Fritid- og Kulturudvalget (BFKU) – et ønske der gik i opfyldelse ved konstitueringen i starten af december 2021. Det er jeg meget glad for. Ligeledes skal jeg sidde i skolebestyrelsen for Dragør Skole og forældrebestyrelsen for børnehaven Sansehuset som kommunalbestyrelsens medlem.

Pasningstilbud (herunder en plads, når man har brug for en plads), åbningstider og kvalificeret medarbejdere i institutionerne og på skolerne er grundsten for, at det moderne familieliv kan hænge sammen. Det er vigtigt, at vi får skabt nogle rammer, så både forældre og børn ved, hvad de kan regne med. Det gode børneliv kommer ikke af sig selv. Der skal efter min mening både rettes fokus på normeringer, uddannet personale og de fysiske omgivelser.

Social, Sundhed og Arbejdsmarkeds Udvalget (SSAU) er mit andet udvalg for de kommende fire år. Her ser jeg frem til at prøve kræfter med alt fra plejehjem, ældrepleje, arbejdsmarkedsproblematikker og sundhedsstragier i kommunen.

Jeg mener, at familien og pårørende er den bærende institution i samfundet, der som samlet ressource kan noget andet og mere – end det kommunale system. Derfor skal de pårørende inddrages i samarbejdet med pasning og pleje mere, end det sker i dag.  Dog skal de pårørende aldrig overtage kommunens forpligtigelse til at yde den rette hjælp. Det er vigtigt for mig, at der eksisterer et godt tilbud til alle borgere, der har reelt behov for hjælp – uanset alder, handicap og sygdom.

Vores perle

Dragør er en fantastisk by og kommune. Skabt i generationer af de borgere, der bor her og dem, der boede her før os. Her er så meget historie: Havnen og lodseriet, hollændernes betydning for Store Magleby, den bevaringsværdige gamle bydel, fastelavn til hest og så videre. Historie og traditioner, der gerne skulle viderebringes til fremtidens borgere i Dragør.

Respekt for Dragørs historie, men med mod til at forandre til det bedre – det skal være mit nytårsforsæt som kommunalpolitiker. Det er tid til at trække i arbejdshandskerne…

Trine Søe

En holdbar kystsikring i Dragør

Jeg oplevede stormfloden i januar 2017, hvor borgerne i Dragør var bange for, om digerne holdt. Der var ikke mange cm at give af dengang. Det er almen interesse, at digerne kan holde havvandet ude, således at beboelsesområder og kommunens installationer ikke oversvømmes. I Dragør kommune er der tale om, at der skal kystsikres i alt 13 km – fra Sydvestpynten til Nordstranden. Der skal sikres mod en 100 års hændelse, og man opererer med en tidshorisont på cirka 100 år!

Fælles ansvar

Ligesom det er et fælles kommunalt ansvar, at vi kan køre på veje, cykelstier og med busser i kommunen. Så er det også i alles interesse, at kommunens landarealer, kloakker, el-skabe, internet/tv-skabe m.m. ikke oversvømmes af havvand. Derfor er det alle borgere i kommunen, der skal bidrage til kystsikring.

Respekt for det nuværende miljø

Der er dejligt langs vores kyster og det skal der blive ved med at være. Mange borgere benytter i dag stierne, badebroerne og de naturskønne omgivelser – og det skal de også kunne gøre i fremtiden. Der skal være taget højde for dette, når man planlægger kystsikring. Eksempelvis skal man stadig kunne benytte Nordstrands Bugten til at ro i kajak, surfe eller sejle m.m.

Lyt til borgerne

Det nuværende dige på Nordstranden er privat anlagt. Det er smukt og i samspil med naturen. Jeg synes i høj grad, at man skal lytte til borgerne i dette område. Det er da yderst vigtigt, at dem, der skal leve med kystsikringen bliver hørt – at vi får den bedst mulige løsning.

Det er heller ikke sikkert, at man bør vælge den samme løsning til kystsikring af hele den 13 km lange strækning. Det vigtigste er, at man som politiker er lyttende og forstående overfor borgernes ønsker.

Derfor vil jeg arbejde for, at man lytter til Nordstrandens og Sydvestpyntens beboere, når man beslutter, hvad løsningen til kystsikring skal være.

Trine Søe

Børnepasning i Dragør

”Der er på området besluttet omprioriteringer forbundet med etablering af ensartede åbningstider i institutionerne samt øget forældrebetaling til dagtilbudsområdet”, står der ordret i VAOT budgetforlig for det kommende år.

Forringelser på børnepasningsområdet vil gøre Dragør Kommune mindre attraktiv for børnefamilier. Det vil gøre det svære at få enderne til at mødes, når morgen SFOen eller børnehaven først åbner klokken 07.00. Mange forældre vil være udfordret i forhold til at kunne møde til tiden på jobbet.

Børnefamilier bidrager med et flot skattegrundlag til kommunekassen. Men skal vi kunne fastholde vores børnefamilier og tiltrække nye borgere, må vi prioritere anderledes.

Der er allerede gennemført store besparelser på området gennem de sidste 4 år, og det har konsekvenser. Flere forældre oplever det som stressende, når man ikke kan få plads til tiden eller den ønskede institution. At forringe åbningstider og tilmed lægge op til takststigninger er ikke en god strategi i mine øjne. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt.

Vi konservative ønsker at skabe de bedste rammer for børnefamilierne. At brug af lukkedage minimeres, så forældre ikke skal stresse over pasning, når arbejdet skal passes. At normering i Dragørs institutioner er god, således både børn og personale trives.

Taksterne skal holdes i ro.

Trine Søe

Rens dine fendere – de bliver som nye

Fendere fungerer som en buffer mellem båden og bådpladsen. De sikrer din båd mod ridser og skader, når båden gnider sig op ad kajen eller andre både i havnen. Desværre bliver fendere med tiden lettere triste at kigge på – de har sorte skrammer eller pletter efter olie, vejr og vind.

Hvordan kan man hurtigt og effektivt få rene og fine fendere igen?

Læs videre “Rens dine fendere – de bliver som nye”

Medicin ombord

Det er rigtig praktisk at have et lille apotek og en førstehjælpskasse ombord, hvis uheldet skulle være ude eller nogen blive syge ombord. Der kan være langt til lægehjælp eller et apotek, hvis man er på vandet eller ligger til i en havn, hvor man ikke kender noget særligt til lokalområdet.

Skal du på en længere sejltur til udlandet, er det selvfølgelig en rigtig god idé at tjekke, hvilke vaccinationer eller forebyggende medicin, du vil få brug for. Nogle typer malaria piller, skal eksempelvis tages inden, du når frem for at få optimal beskyttelse.

Læs videre “Medicin ombord”