Godt nytår!

nytaar2022 scaled e1641752824134

Godt nytår. Ved et årsskifte er der drømme og håb for, at det kommende år vil bringe lykke, gode stunder og minder. De seneste år har budt på nedlukninger, restriktioner og stor usikkerhed for fremtiden grundet Corona. Jeg håber virkelig, at vi snart kan få vores normale hverdag igen – særligt går mine tanker til skolebørnene, som betaler en stor pris ved alle restriktionerne. Min datter på 7 år, som går i 1. klasse på Nordstrandskolen, kender ikke til et skoleliv uden Corona! Det er virkelig trist, når man tænker på det.

Personligt ser jeg frem til et spændende år, hvor jeg for første gang skal varetage mit hverv som kommunalbestyrelsesmedlem i Dragør Kommune. Der skal lyde en stor tak til alle de borgere, der har valgt at stemme konservativt ved kommunalvalget tilbage i november 2021. Det er en tillid, som I har givet os, som vi vil varetage med ydmyghed og beslutsomhed. Der skal fokus tilbage på kommunens kerneområder, skabes en sund økonomi og ikke bruges penge og tid på projekter, som borgernes ikke ønsker.

Vi har en harmonisk konservativ gruppe i kommunalbestyrelsen og kan glæde os over, at Dragør igen har en konservativ borgmester i form af Kenneth Gøtterup. Den konservative gruppe på rådhuset er forskellige i aldre og baggrund. Vi kommer med mange forskellige kompetencer, som vi kan bruge aktivt til at føre en fornuftig konservativ politik. Internt kan vi sagtens have forskellige tilgange til problemstillingerne, men vi respekterer hinanden og når i fællesskab frem til den rigtige løsning, der gerne skulle gøre Dragør til et endnu dejligere sted at bo.

Jeg ser ligeledes frem til et godt samarbejde med de øvrige politiske partier i kommunalbestyrelsen.

Det gode familieliv

Højst på min prioriteringsliste efter valget var at få en plads i Børne-, Fritid- og Kulturudvalget (BFKU) – et ønske der gik i opfyldelse ved konstitueringen i starten af december 2021. Det er jeg meget glad for. Ligeledes skal jeg sidde i skolebestyrelsen for Dragør Skole og forældrebestyrelsen for børnehaven Sansehuset som kommunalbestyrelsens medlem.

Pasningstilbud (herunder en plads, når man har brug for en plads), åbningstider og kvalificeret medarbejdere i institutionerne og på skolerne er grundsten for, at det moderne familieliv kan hænge sammen. Det er vigtigt, at vi får skabt nogle rammer, så både forældre og børn ved, hvad de kan regne med. Det gode børneliv kommer ikke af sig selv. Der skal efter min mening både rettes fokus på normeringer, uddannet personale og de fysiske omgivelser.

Social, Sundhed og Arbejdsmarkeds Udvalget (SSAU) er mit andet udvalg for de kommende fire år. Her ser jeg frem til at prøve kræfter med alt fra plejehjem, ældrepleje, arbejdsmarkedsproblematikker og sundhedsstragier i kommunen.

Jeg mener, at familien og pårørende er den bærende institution i samfundet, der som samlet ressource kan noget andet og mere – end det kommunale system. Derfor skal de pårørende inddrages i samarbejdet med pasning og pleje mere, end det sker i dag.  Dog skal de pårørende aldrig overtage kommunens forpligtigelse til at yde den rette hjælp. Det er vigtigt for mig, at der eksisterer et godt tilbud til alle borgere, der har reelt behov for hjælp – uanset alder, handicap og sygdom.

Vores perle

Dragør er en fantastisk by og kommune. Skabt i generationer af de borgere, der bor her og dem, der boede her før os. Her er så meget historie: Havnen og lodseriet, hollændernes betydning for Store Magleby, den bevaringsværdige gamle bydel, fastelavn til hest og så videre. Historie og traditioner, der gerne skulle viderebringes til fremtidens borgere i Dragør.

solhavn

Respekt for Dragørs historie, men med mod til at forandre til det bedre – det skal være mit nytårsforsæt som kommunalpolitiker. Det er tid til at trække i arbejdshandskerne…

Trine Søe