Børnepasning i Dragør

”Der er på området besluttet omprioriteringer forbundet med etablering af ensartede åbningstider i institutionerne samt øget forældrebetaling til dagtilbudsområdet”, står der ordret i VAOT budgetforlig for det kommende år.

Forringelser på børnepasningsområdet vil gøre Dragør Kommune mindre attraktiv for børnefamilier. Det vil gøre det svære at få enderne til at mødes, når morgen SFOen eller børnehaven først åbner klokken 07.00. Mange forældre vil være udfordret i forhold til at kunne møde til tiden på jobbet.

Børnefamilier bidrager med et flot skattegrundlag til kommunekassen. Men skal vi kunne fastholde vores børnefamilier og tiltrække nye borgere, må vi prioritere anderledes.

Der er allerede gennemført store besparelser på området gennem de sidste 4 år, og det har konsekvenser. Flere forældre oplever det som stressende, når man ikke kan få plads til tiden eller den ønskede institution. At forringe åbningstider og tilmed lægge op til takststigninger er ikke en god strategi i mine øjne. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt.

Vi konservative ønsker at skabe de bedste rammer for børnefamilierne. At brug af lukkedage minimeres, så forældre ikke skal stresse over pasning, når arbejdet skal passes. At normering i Dragørs institutioner er god, således både børn og personale trives.

Taksterne skal holdes i ro.

Trine Søe

Medicin ombord

Det er rigtig praktisk at have et lille apotek og en førstehjælpskasse ombord, hvis uheldet skulle være ude eller nogen blive syge ombord. Der kan være langt til lægehjælp eller et apotek, hvis man er på vandet eller ligger til i en havn, hvor man ikke kender noget særligt til lokalområdet.

Skal du på en længere sejltur til udlandet, er det selvfølgelig en rigtig god idé at tjekke, hvilke vaccinationer eller forebyggende medicin, du vil få brug for. Nogle typer malaria piller, skal eksempelvis tages inden, du når frem for at få optimal beskyttelse.

Læs videre “Medicin ombord”

Bådforsikring og forårsklargøring

Så er det for alvor blevet forår, og skæringsdato for, hvornår din båd er fuld forsikringsdækket er netop krydset. De fleste lystbådeforsikringer dækker i perioden 1. april til 15. november på vand, og i resten af perioden er din båd forsikret på land. Det er dog muligt at tegne helårsforsikringer, hvis din båd er i vandet hele året.

Har du endnu ikke fået din båd i vandet, bør du dog gennemgå din båd inden søsætningen. Nogle skader dækker forsikringen nemlig ikke, og så kan det blive dyrt for dig.

Læs videre “Bådforsikring og forårsklargøring”