Havn og diger

Havn og diger i fremtiden

Dragør havn er byens naturlige centrum. Her er mange interesser at tilgodese: Sejlere, erhvervsdrivende, turister og lokale beboere. Havnen er et kæmpe aktiv for byen, og vi skal have løsninger, der er langsigtede og fornuftige med respekt for havnens historie.

Havnen

  • Havnen skal udvikles og på sigt skal den gamle og ny havn tænkes sammen til en havn med flere bådpladser.
  • Det skal være attraktivt at anløbe havnen for lystsejlere.
  • Vi skal støtte op om lokale fritidsaktiviteter på havnens område.
  • De erhvervsdrivende skal vide på hvilke vilkår de kan drive deres forretning på (udeservering og tilladelser).
  • Tænke mere på, hvordan kommunen kan tiltrække nye erhvervsdrivende på havnens område.

Kystsikring og diger

Dragør kommune har 13 km kystlinje, der skal sikres mod stormflod og oversvømmelse i fremtiden. Ligesom det er et fælles kommunalt ansvar, at vi kan køre på veje, cykelstier og med busser i kommunen. Så er det også i alles interesse, at kommunens landarealerm kloakker, el-skabe, internet/tv skabe med mere ikke oversvømmes af havvand. Derfor er det alle borgere i kommunen, der skal bidrage til kystsikring.

  • Kystsikring er et fælles ansvar.
  • Borgerne skal høres i forhold til løsning på kystsikring og digeløsning.
  • En løsning i respekt for eksisterende diger og kystsikring.