Familiepolitik

Familiepolitik der fungerer

Forholdet mellem arbejdsliv, institutioner og skole er vigtigt. Pasningstilbud, åbningstider og kvalificeret medarbejdere i institutionerne og på skolerne er grundsten for, at det moderne familieliv kan hænge sammen. Det er vigtigt, at vi får skabt nogle rammer, så både forældre og børn ved, hvad de kan regne med. Jeg vil arbejde for at sikre det frie valg mellem offentlige og private løsninger, så familier får frihed til at indrette deres familieliv bedst muligt og sikre deres børns trivsel.

Det gode børneliv kommer ikke af sig selv. Der skal både fokus på normeringer, uddannet personale og de fysiske omgivelser.

  • Lukkedage minimeres
  • Pasningsgaranti
  • At overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave og igen til skole bliver en god oplevelse for alle parter.
  • At vi har bedst muligt uddannet personale i institutionerne, og at 60/40 forholdet mellem
   pædagoger og medhjælpere fastholdes.
 •  
 •